NAŠE SLUŽBY
Služby nabízené firmou A-Z účtárna

  Sledujeme za Vás změny v účetnictví, DPH, v oblasti mezd a personalistiky.
  Úspora času, mzdových prostředků, nákladů na školení.
  Nemusíte se osobně účastnit kontrol na úřadech.
  Personalistika a mzdy
 • Kompletní zpracování mezd
 • Zpracování mezd vyplácených v cizí měně
 • Měsíční přehled mezd
 • Výplatní pásky
 • Příkaz k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, socální pojištění, zákonné pojištění, statistika)
 • Měsíční přehledy pro ZP a SSZ
 • Přihlášení/ odhlášení zaměstnanců na ZP a SSZ
 • Evidenční a mzdové listy
 • Zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • Předávání dokladů v elektronické nebo papírové podobě
 • Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  Vedení účetnictví
 • Kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • Řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • Vyhotovení tiskových sestav (účetní deník, kniha závazků a pohledávek, obratová předvaha apod.)
 • Vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • Zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • Předávání dokladů v elektronické nebo papírové podobě
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH) a kontrolní hlášení včetně elektronického podání
 • Daň silniční
 • SVJ - vedení účetnictví, vyúčtování služeb souvisejících s nájmem bytů a nebytových prostor
 • Zpracování daně z příjmů právnických osob včetně povinných příloh (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní závěrce)
 • Elektronické podání účetní závěrky do Sbírky listin u OR
 • Vystavování faktur dle Vašich podkladů
  Daňová evidence
 • Kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • Řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • Vyhotovení tiskových sestav (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • Vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • Zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • Předávání dokladů v elektronické nebo papírové podobě
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH) a kontrolní hlášení včetně elektronického podání
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro ZP a SSZ
 • Daň silniční
 • Vystavování faktur dle Vašich podkladů
  Daňová příznání
   ZPRACOVÁVÁME RŮZNÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ:
 • Daň z příjmu právnických a fyzických osob včetně Ročního vyúčtování záloh pro zaměstnance
 • Daň silniční
 • Daň z nemovitosti
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Daň z přidané hodnoty včetně kontrolního hlášení
  Účetnictví on-line
 • Účetní program, který používáme, a vlastní server umožňují vést účetnictví on-line
 • Sledování stavu svého účetnictví pomocí vzdáleného připojení
 • Možnost vlastního aktivního vstupu
  Neziskové organizace
 • Vedení účetnictví
 • Máme zkušenosti s vyúčtováním dotací
 • Zastupování při kontrolách na FÚ
 • SVJ - vedení účetnictví, vyúčtování záloh na služby
  BOZP + PO
 • Poradenství a systémové řešení bezpečnosti práce a požární ochrany
 • Zpracování dokumentace BOZP a PO
 • Školení a prevence BOZP a PO
 • Pracovní úrazy – řešení a dokumentace
 • Tyto služby poskytuje osoba odborně způsobilá v oboru BOZP a PO
 • Cena se odvíjí od čerpaných služeb vždy po předchozí domluvě